Aniołowie w Apokalipsie

ZAPRASZAMY NA ANIELSKIE REKOLEKCJE

Informacje i zapisy pod numerem telefonu redakcji dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” 886637822

Prowadzący

Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

W programie m.in. spotkanie z księdzem egzorcystą ks. Zbigniewem Baranem CSMA i psychoterapeutą ks. Grzegorzem Kossakowskim CSMA