Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze