Święty Michał Archanioł w literaturze pięknej i folklorze

Miejsce Piastowe, 22-23 WRZEŚNIA 2023