Widzieć więcej

Czym jest sesja duchowo-psychologiczna „Widzieć Więcej”?

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie pomocy duchowej i psychologicznej grupa michalitów i współpracowników organizuje spotkanie, które ma na celu pomoc ludziom w odkrywaniu samych siebie i wewnętrznej akceptacji. Sesja obejmuje pięć dni i ma charakter warsztatów formacyjnych z elementami terapii grupowej. Dodatkowo, dzięki obecności psychologów i kierowników duchowych, istnieje możliwość indywidulanego spotkania, rozmowy i spowiedzi.

Kto może wziąć udział w sesji?

W sesji biorą udział zarówno świeccy jak i duchowni, oraz osoby konsekrowane w wieku od 20 lat. Jeśli jesteś kobietą lub mężczyzną stanu wolnego, osobą samotną, księdzem, klerykiem, siostrą zakonną lub jesteś po ślubie, to ta sesja jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Jaki jest nasz cel?

Sesja „Widzieć więcej” ma prowadzić uczestnika do głębokiego spotkania z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Dzięki wsparciu duchowemu i psychologicznemu chcemy służyć kompleksową pomocą i dać impuls do zaakceptowania własnej osoby, radzenia sobie z trudnościami i wspierania w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych, zawodowych i osobistych. Uczymy zasad prowadzenia zdrowego życia psychicznego i duchowego, podejmowania decyzji i pokonywania własnych słabości.

Jak wygląda sesja?

Wprowadzenie do modlitwy metodą lectio divina, podczas której zostanie przedstawiony charakter postaci biblijnej, następnie krótka konferencja psychologiczna oparta o cechy charakteru omawianej postaci biblijnej, spotkania w grupach, indywidualne rozmowy i refleksje nad treściami i odpowiedziami na trudne pytania. Teoria i praktyka, a więc konkretna praca, warsztat pracy nad sobą z profesjonalnym prowadzeniem i wsparciem. 

Kim są prowadzący sesję?

Organizatorzy sesji to zarówno duchowni, siostry i osoby świeckie. Głównym organizatorem jest ks. Jarosław Witkowski. W ramach wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego pomocą służą: ks. Grzegorz Kosakowskis. Maria Santus, Krzysztof Michalak. W części duchowej konferencje prowadzą: ks. Mateusz Szerszeń (wprowadzenia biblijne i duchowe), ks. Mirosław Kuczała (antropologia teologiczna), ks. dr Marcin Kałwik (teologia dogmatyczna).

Więcej informacji:

ks. Jarosław Witkowski – michalita, referent ds. młodzieży i powołań, kierownik duchowy, główny organizator sesji duchowo-psychologicznych w Miejscu Piastowym

s. Maria Santus – nazaretanka, psycholog, psychoterapeuta

Krzysztof Michalak – neuropsycholog, psychoterapeuta

ks. Marcin Kałwik – michalita, radca generalny, doktor teologii dogmatycznej, kierownik duchowy, były ojciec duchowny w seminarium duchownym

ks. Grzegorz Kosakowski – michalita, psycholog, psychoterapeuta „Gestalt”, kierownik duchowy, były prefekt kleryków w seminarium duchownym

ks. Mirosław Kuczała – michalita, kierownik duchowy, mistrz nowicjatu, ojciec duchowny w seminarium duchownym

ks. Mateusz Szerszeń – michalita, kierownik duchowy, rekolekcjonista, autor książek z zakresu duchowości

Ramowy Plan

 • 07:30 Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa osobista  
 • 08:15 Śniadanie
 • 09:30 Wykład „Antropologia teologiczna” 
 • 10:30 Spotkanie w grupach
 • 13:30 Obiad
 • 15:00 Konferencja duchowa 
 • 15:45 Spotkanie w grupach
 • 18:15 Kolacja
 • 19:15 Msza św. (możliwość uczestnictwa)
 • 19:45 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
 • 20:15 Integracja

Możliwość spowiedzi i rozmów duchowych po obiedzie, od 14:00 i po Mszy świętej, od godziny 20:00. 

Sesja rozpoczyna się kolacją w środę 8.11 o godz. 18:00, a kończymy obiadem w niedzielę 12.11.

Formularz zapisów