Sesja duchowo-psychologiczna „Widzieć więcej” – RELACJE

Czym jest sesja duchowo-psychologiczna „Widzieć Więcej”?

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie pomocy duchowej i psychologicznej grupa michalitów i współpracowników organizuje spotkanie, które ma na celu pomoc ludziom w odkrywaniu samych siebie i wewnętrznej akceptacji. Sesja obejmuje pięć dni i ma charakter warsztatów formacyjnych z elementami terapii grupowej. Dodatkowo, dzięki obecności psychologów i kierowników duchowych, istnieje możliwość indywidulanego spotkania, rozmowy i spowiedzi.

Kto może wziąć udział w sesji?

W sesji biorą udział zarówno świeccy jak i duchowni, oraz osoby konsekrowane w wieku od 18 do 60 lat. Jeśli jesteś kobietą lub mężczyzną stanu wolnego, osobą samotną, księdzem, klerykiem, siostrą zakonną lub jesteś po ślubie, to ta sesja jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Jaki jest nasz cel?

Sesja „Widzieć więcej” ma prowadzić uczestnika do głębokiego spotkania z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Dzięki wsparciu duchowemu i psychologicznemu chcemy służyć kompleksową pomocą i dać impuls do zaakceptowania własnej osoby, radzenia sobie z trudnościami i wspierania w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych, zawodowych i osobistych. Uczymy zasad prowadzenia zdrowego życia psychicznego i duchowego, podejmowania decyzji i pokonywania własnych słabości.

Jak wygląda sesja?

Wprowadzenie do modlitwy metodą lectio divina, podczas której zostanie przedstawiony charakter postaci biblijnej, następnie krótka konferencja psychologiczna oparta o cechy charakteru omawianej postaci biblijnej, spotkania w grupach, indywidualne rozmowy i refleksje nad treściami i odpowiedziami na trudne pytania. Teoria i praktyka, a więc konkretna praca, warsztat pracy nad sobą z profesjonalnym prowadzeniem i wsparciem. 

Kim są prowadzący sesję?

Organizatorzy sesji to zarówno duchowni, siostry i osoby świeckie.W ramach wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego pomocą służą: ks. Grzegorz Kosakowskis. Maria Santus, Krzysztof Michalak. W części duchowej konferencje prowadzą: ks. Mateusz Szerszeńks. Mirosław Kuczałaks. dr Marcin Kałwik.

Więcej informacji:

s. Maria Santus – nazaretanka, psycholog, psychoterapeuta

Krzysztof Michalak – neuropsycholog, psychoterapeuta

ks. Marcin Kałwik – michalita, radca generalny, doktor teologii dogmatycznej, kierownik duchowy, były ojciec duchowny w seminarium duchownym

ks. Grzegorz Kosakowski – michalita, psycholog, psychoterapeuta „Gestalt”, kierownik duchowy, były prefekt kleryków w seminarium duchownym

ks. Mirosław Kuczała – michalita, kierownik duchowy, mistrz nowicjatu, ojciec duchowny w seminarium duchownym

ks. Mateusz Szerszeń – michalita, kierownik duchowy, rekolekcjonista, autor książek z zakresu duchowości

Program

1 dzień – 7.11.2024 (zjazd)

18.00 Kolacja
19.00 Spotkanie wprowadzające, podział na grupy i spotkanie w grupach

2 dzień – 8.11.2024

07:30 Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa osobista
Biblijny obraz ojca na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32)
08:15 Śniadanie
09:10 Indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi
10:30 Konferencja psychologiczna Przywiązanie wczesnodziecięce a dorosłość.
11.00 Spotkanie w grupach
13:30 Obiad
15:00 Konferencja duchowa Teologiczny obraz Boga jako najlepszego ojca i matki.
15:45 Spotkanie w grupach
18:15 Kolacja
19:15 Msza św.
19:45-20.30 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi

3 dzień – 9.11.2024

07:30 Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa osobista
Biblijny obraz przyjaźni i zaufania między ludźmi na podstawie relacji Jezusa z Apostołami (J
15, 12-17)  

08:15 Śniadanie
09:10 Indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi
10:30 Konferencja psychologiczna Budowanie zdrowych relacji.
11.00 Spotkanie w grupach
13:30 Obiad
15:00 Konferencja duchowa  Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i Człowiek.
15:45 Spotkanie w grupach
18:15 Kolacja
19:15 Msza św.
19:45-20.30 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi

4 dzień – 10.11.2024

07:30 Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa osobista
Biblijny obraz miłości na podstawie Hymnu o miłości (1 Kor 13, 1-13)
08:15 Śniadanie
09:10 Indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi
10:30 konferencja psychologiczna Praktyka miłości: zasady komunikacji
11.00 Spotkanie w grupach
13:30 Obiad
15:00 Konferencja duchowa  Duch Święty – Osobowa Miłość
15:45 Spotkanie w grupach
18:15 Kolacja
19:15 Msza św.
19:45-20.30 Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
indywidualne spotkania z kierownikami duchowymi

5 dzień – 11.11.2024 (zakończenie)

07:30 Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa osobista
08:15 Śniadanie
09:30 Spotkanie podsumowujące
11.30 Msza św.
12.30 Obiad

Możliwość spowiedzi i rozmów duchowych po obiedzie, od 14:00 i po Mszy świętej, od godziny 20:00. 

Formularz zapisów